02.11.2020

Exilionista Suomen suurin tuulivoiman tuottaja — St1:n kanssa solmittu tuulivoimakauppa vahvistui

Suomalaisten työeläketoimijoiden omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion Tuuli Ky:n ja St1:n välinen kauppa tuulivoimatuotannosta on toteutunut. Exilion Tuuli hankki St1:ltä yksitoista jo toiminnassa olevaa tuulipuistoa, joiden teho on yhteensä 315 MW. Kauppaan kuuluu lisäksi kehityshankkeita, joiden arvioitu yhteenlaskettu teho on yhteensä 475 MW.

St1 Nordic Oy:n ja S-Voiman tasaosuuksin omistama teollisen tuulivoiman tuotantoyhtiö TuuliWatti on jakautunut kahdeksi yhtiöksi. Exilion Tuuli Ky on ostanut energiayhtiö St1:ltä sen aiemman tuulivoimatuotantokapasiteetin. Exilionin omistuksessa oli ennen kaupan toteutumista kolme tuulipuistoa.

Exilion kasvaa kaupan myötä Suomen suurimmaksi tuulivoiman tuottajaksi. Sen omistuksessa on 380 MW:n edestä toiminnassa olevaa puhdasta tuulivoimakapasiteettia, joka vastaa kuudesosaa koko Suomen kapasiteetista. Tämä vastaa 55 360:n omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Exilion Tuuli Ky:n omistavat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto.

”Tarkoituksenamme on edelleen jatkaa kapasiteetin lisäämistä, ja kaupan toteuduttua pääsemme keskittymään kehityshankkeisiimme”, Exilionin tuulivoimainvestoinnista vastaava Pasi Valasjärvi toteaa.

Kaupan yhteydessä Exilionille siirtyy Ii:n Viinamäellä sijaitseva 6,6 MWh:n akku, jota hyödynnetään tuulivoiman varastoimisessa.

Exilion on yksi Suomen harvoista kotimaisista sijoitusyhtiöistä, joka sijoittaa tuulivoimaan.  Aiemmin yhtiö tunnettiin erityisesti kiinteistösijoitustoiminnastaan. Yhtiö rakennuttaa muun muassa Helsingin päärautatieasemalle uutta hotellia ja hallinnoi Hansakorttelia Turun keskustassa.

”Tuulivoimalla on merkittävä asema hiilineutraalin yhteiskunnan edistämisessä. Haluamme investoinneillamme tukea fossiilittomien energiamuotojen saatavuutta ja Suomen sähköistymistä. Kotimaassa tuotettu energia tuo lisäksi hyvinvointia Suomeen myös työpaikkojen muodossa”, Valasjärvi sanoo.

Vuonna 2005 perustettu Exilion on kotimainen sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen ja tuulivoimaan. Exilion omistaa ja hallinnoi neljän kommandiittiyhtiön kautta 1,1 miljardin euron omaisuutta, joka koostuu 10 kiinteistöstä sekä 14 tuulivoimapuistosta. Toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin ja koulutukseen.

Lisätietoja:
Exilion Management Oy
Investment Manager Pasi Valasjärvi

p. 050 469 7643, s-posti: etunimi.sukunimi@exilion.fi