30.04.2021

Exilionin uusi vastuullisraportti julkaistu: kymmeniä konkreettisia tekoja

Exilionin historian toisesta vastuullisuusraportista käy ilmi, että yhtiö on yhä merkittävämpi toimija Suomen ilmastotavoitteiden kannalta. Exiliosta tuli vuonna 2020 Suomen suurin tuulivoimantuottaja ja vastaa nyt jo kuudesosasta Suomessa tuotettavasta tuulienergiasta. Yhtiö vauhditti myös matkaa kohti hiilineutraalimpaa kiinteistökantaa kehittämällä omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja käyttämällä päästötöntä sähköä.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 ei hidastanut Exilionin etenemistä vastuullisuustoimenpiteissä, vaan monet tavoitteet saavutettiin sen sijaan etuajassa. Exilionissa toimintaa tarkastellaan sosiaalisten näkökulmien, hyvän hallintotavan ja ympäristön näkökulmasta.

”Exilionin toiminnassa vastuullisuus on yksi perimmäisistä arvoista, jo pelkästään omistajiemmekin ansiosta. Kaikki tuottamamme kasvu turvaa suomalaisten eläkkeitä ja koulutusta. Se ohjaa meidät tekemään aikaa kestäviä ratkaisuja, jotka huolehtivat yhteiskunnan hyvinvoinnista pitkäjänteisesti”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kertoo.

Vuonna 2020 Exilionin yksi suurimmista vastuullisuusteoista oli merkittävä tuulivoimakauppa, jossa yhtiön  omistukseen siirtyi 11 jo toiminnassa olevaa tuulipuistoa. Lisäksi siihen sisältyi kehityshankkeita, joiden yhteenlaskettu teho on 475 MW. Omistuksessa oleva tuulivoimakapasiteetti vastaa jo 55 360:n omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Raporttiin on koottu sivuille 12 – 13 Exilionin tärkeimmät vastuullisuustavoitteet, kuten ympäristösertifioinnin toteuttaminen kaikissa Exilionin kiinteistökohteissa ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

”Turussa hallinnoimamme Hansakortteli on nyt hiilineutraali sekä energian että jätehuollon osalta”, Talja kertoo.

Exilionin omistamassa, Helsingin keskustan korkeimmassa toimistorakennuksessa otettiin käyttöön uusi aurinkovoimala, joka vähentää noin 13 tonnia CO2-päästöjä vuosittain eli 13 rivitaloasunnon energiankulutuksen verran.

”Ympäristötoimenpiteiden lisäksi viime vuodessa korostui sosiaalinen vastuu. Sovimme yhdessä vuokralaistemme kanssa maksujärjestelyistä, jotka turvaavat yrittäjien liiketoimintaa pandemian aikana”, Talja sanoo.

Tutustu vastuullisuusraporttiin.