02.06.2023

Exilionin kiinteistöliiketoiminta saavutti huhtikuussa 2022 energiankäytössä hiilineutraaliuden uusi vastuullisuusraportti julkaistu

Exilionin kiinteistöliiketoiminta oli GHG Protocolin mukaisesti energiankäytön osalta hiilineutraalia viime vuoden huhtikuusta lähtien. Exilionin hallinnassa olevissa kiinteistöissä eli KOy Itämerentorilla ja KOy Elielin liikerakennuksessa energiankulutus laski 14 % edellisestä vuodesta. Vastuullisena kiinteistönomistajana seuraamme myös vuokralaisten vastuulla olevien pääomavuokrakohteidemme kulutuksia.

Exilion on laskenut kiinteistökantansa päästöt jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2022 siirryimme huhtikuussa Exilion Real Estate I Ky:n kiinteistöissä eli KOy Itämerentorin ja KOy Elielin liikerakennuksissa uusiutuvan sähkön lisäksi uusiutuvaan kaukolämpöön. Sen ansiosta kiinteistöliiketoimintamme oli GHG Protocolin mukaisesti energiankäytön osalta hiilineutraalia.

”Koska pääomavuokrakohteiden ylläpito ja näin ollen myös energian hankinta on vuokralaisten vastuulla, lasketaan näiden kiinteistöjen päästöt Exilionin näkökulmasta muihin epäsuoriin eli Scope 3 -päästöihin. Haluamme jatkossa viestiä heille entistä aktiivisemmin, kuinka he voivat kehittää kiinteistöjen ylläpitoa yhä vastuullisemmaksi”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja sanoo.

Exilionilla seurataan energiankulutuksen lisäksi vuosittain myös kiinteistöjen vedenkulutusta ja niissä syntyvää jätteiden määrää.

”Haluamme minimoida päästömme läpi hankintaketjun, joten tulemme varmistamaan myös rakentamisen vastuullisuuden. Tämän lisäksi haluamme edelläkävijänä edistää kiertotaloutta kiinteistöissämme”, Talja kertoo.

Exilion aloitti säännölliset sisäilmamittaukset

Exilionin vastuullisuuden keskeisiin tavoitteisiin kuuluu hiilineutraalin rakennuskannan lisäksi varmistaa laadukkaat, terveelliset ja turvalliset kiinteistöt vuokralaisia kuunnellen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus taloudellisella tuotolla.

”Huolehdimme hyvästä sisäilmasta ja aloitimme KOy Itämerentorilla ja KOy Elielin liikerakennuksessa sisäilmaolosuhteiden mittaukset. Mittausten avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata kiinteistöjen sisäilmaolosuhteita, kuten lämpötilaa, hiilidioksidia, suhteellista kosteutta ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä”, Talja sanoo.

Exilion tavoittelee liiketoiminnallaan positiivista vakautta ja tuottoa, joka ohjataan suomalaisten eläkevarojen kautta yhteiskunnan hyväksi.

”Sijoitus- ja varainhoitoyhtiönä hyödynnämme toiminnassamme paljon yhteistyökumppaneita. Täydennämme paraikaa hankintapolitiikkaamme vastuullisuuskriteereillä ja lisäämme sen osaksi kaikkia uusia sopimuksiamme vuoden 2024 aikana”, Talja kertoo.

Tutustu vastuullisuusraporttiin.