19.05.2023

Exilion Tuuli maksoi kunnille kiinteistöveroja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa – Exilion Tuulen vastuullisuusraportti julkaistu

Uusiutuvan energian tuotannon lisäksi tuulivoima hyödyttää yhteiskuntaa myös työllisyysvaikutusten ja verotulojen kautta. Exilion Tuulen tuoreesta vastuullisuusraportista käy ilmi, että esimerkiksi Luhangan kunnan verotuloista noin 5,2 % muodostui Exilionin tuulivoimapuistojen maksamasta kiinteistöverosta vuonna 2022.

Exilion Tuuli tuotti vuonna 2022 tuulisähköä yhteensä noin 1,0 TWh, mikä on noin 8,7 % kaikesta Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Tuotettu tuulisähkö kattoi siis reilut 1,2 % kaikesta Suomessa vuonna 2022 kulutetusta sähköstä. Tämä vastaa Helsingin kaikkien kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta.

”Olemme tunnistaneet toimintamme kannalta kymmenen olennaisinta vastuullisuuden fokusaluetta. Toiminnallamme on sisäisten vaikutusten lisäksi merkittävä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin. Tämä niin sanottu kädenjälki on merkittävä osa vastuullisuustyötämme”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja kertoo.

Tuottoa kunnille, eläkkeensaajille ja maanomistajille

Exilionin vastuullisuuden painopistealueet on jaettu kolmen otsikon alle: positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja toiminnan paikallinen merkittävyys.

”Exilionilla on merkittävä asema Suomen omavaraisen energiainfrastruktuurin uudistamisessa. Edistämme samalla paikallista kestävää talouskasvua ja työllisyyttä toimimalla eri puolilla Suomea. Maksoimme yksinomaan viime vuonna 2,5 miljoonaa euroa kunnille kiinteistöveroina, ja niiden merkitys erityisesti pienissä kunnissa on varsin suuri. Kaikki toimintamme tuotot ohjataan lopulta suomalaisten eläkkeisiin”, Talja sanoo.

Kiinteistöverojen lisäksi tuulivoimaloiden toiminnasta maksetaan maanomistajille. Koska puistot sijoittuvat usein ennestään muokattuun metsätalousmaastoon, on tuulivoiman tuotto parempi kuin saman alueen tuotto vain metsätalouskäytössä.

Toiminta laajenee aurinkovoimaan

Vuoden 2022 aikana Exilion Tuuli investoi lisäksi noin 24 miljoonaa euroa uusiin kehitys- ja rakennushankkeisiin. Investoinnit, kuten myös tuulivoimapuistojen käytönaikainen ylläpito tuovat taloudellista lisäarvoa yhteiskunnalle työllistämällä useita henkilöitä. Vuonna 2022 rakennushankkeiden työllistävyys oli 60 henkilötyövuotta ja käytönaikainen 30 henkilötyövuotta.

Tuulen lisäksi Exilion investoi aurinkovoimaan. Yhtiön tavoitteena on käynnistää vähintään kolme kannattavaa aurinkohanketta vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Vastuullisuusraportissamme olemme julkaisseet vastuullisuustyömme tiekartan, josta käy ilmi tavoitteitamme. Aiomme laatia esimerkiksi aurinkokehityshankkeellemme vastuullisuuskriteerit ja auditoinnin suunnitelmat. Lisäksi teemme vastuullisuuden huomioivat suunnitelmat voimaloiden purkamiseksi ja uudelleenluvittamiselle”, Talja luettelee.

Tutustu Exilion Tuulen vastuullisuusraporttiin