29.04.2019

Uusiutuvaan energiaan panostava Exilion Tuuli Ky hankki omistukseensa kolme tuulivoimapuistoa ja suunnittelee 300 M euron sijoitusta uusiutuvaan energiaan

Suomalaisten työeläketoimijoiden omistama sijoitusyhtiö Exilion Management Oy on perustanut uuden Exilion Tuuli Ky -nimisen yhtiön, joka sijoittaa tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Alkuvaiheessa Tuuli Ky omistaa kolme Suomessa toimivaa tuulipuistoa, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa, Siikajoella ja Luhangassa. Lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti uusia tuulivoima- ja uusiutuvan energian sijoituskohteita Suomesta.

Exilion Tuuli Ky on perustettu aiemmin LähiTapiolan hallinnoiman TuuliTapiola Ky:n pohjalle. Yhtiön omistajiksi tulevat Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon lisäksi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto. Yhtiö on yksi Suomen harvoista kotimaisista sijoitusyhtiöistä, jotka sijoittavat uusiutuvaan energiaan ja tuulivoimaan.

”VER näkee kotimaisen uusiutuvan energian houkuttelevana pitkän aikavälin sijoituskohteena sen tarjoaman ennustettavan kassavirtatuoton ja hajautushyödyn takia. Kyseessä on sijoitus kestävään kehitykseen ja puhtaaseen energiantuotantoon, mikä palvelee hyvin VERin tavoitteita myös vastuullisuusnäkökulmasta”, salkunhoitaja Jussi Häkkinen Valtion Eläkerahastosta toteaa.

”Sijoitus uusiutuvaan energiaan on tuottonäkökulman lisäksi erittäin mielenkiintoinen myös salkun hajautuksen sekä vastuullisuuden näkökulmista. Siksi se on yhteensopiva eläkesijoittajan tavoitteiden kanssa”, Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring jatkaa.

”Sijoitukset uusiutuvan energian tuotantoon ovat keskeinen alue Elon sijoitustoiminnassa. Yhdistämällä kolmen instituutiosijoittajan panostukset on meillä kaikilla paremmat mahdollisuudet lisätä sijoituksia tuulivoimaan sekä kehittää toimintaa entistä tavoitteellisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi”, toteaa Elon salkunhoitaja Jan Schulman.
Exilion tunnetaan erityisesti kiinteistösijoitustoiminnastaan. Yhtiö hallinnoi muun muassa Helsingin päärautatieasemalle rakennettavaa uutta hotellia ja Hansakorttelia Turun keskustassa.

Luhangan tuulipuisto siirtyy takaisin kotimaiseen omistukseen

Exilion Tuuli Ky:n omistuksessa on tällä hetkellä kolme tuulipuistoa, ja tehtyjen investointien yhteenlaskettu arvo on noin 90 miljoonaa euroa.

Uuteen yhtiöön siirtyvät TuuliTapiolan omistuksessa jo aiemmin olleet Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva TuuliMuukko-puisto ja Siikajoella sijaitseva Vartinoja1. TuuliMuukko koostuu seitsemästä 3 MW:n voimalasta ja Vartinoja 1 yhdeksästä 2,7 MW:n voimalasta. TuuliMuukko on tuottanut sähköä vuodesta 2013 ja Vartinoja 1 vuodesta 2015.

Yhtiö on hankkinut omistukseensa myös Latamäki-tuulipuiston, joka sijaitsee Luhangassa. Se koostuu kuudesta 3 MW:n voimalasta ja aloitti tuotannon vuonna 2014.

”Kolmen tuulipuistomme yhteenlaskettu vuosituotanto on 165 GWh, mikä vastaa lähes 69 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta. Olemme siis merkittävä toimija alalla”, Tuuli Ky:n Investment Managerina aloittanut Pasi Valasjärvi sanoo. Pasi on työskennellyt pitkään tuulivoiman parissa, muun muassa aiemmin Siemens Wind Powerilla ja GE Windillä.

Tuuli Ky suunnittelee jo olemassa olevien puistojen lisäksi noin 210 miljoonan euron lisäinvestointeja uusiin, jo toiminnassa oleviin tai rakenteilla oleviin tuulipuistoihin sekä erilaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin.

”Tuulivoiman lisäksi seuraamme mielenkiinnolla esimerkiksi aurinkoenergian ja energiavarastojen tuomia mahdollisuuksia. Toistaiseksi tuulivoima on kuitenkin tuotto-odotuksiltaan kilpailukykyisin vaihtoehto muihin energian tuotantomuotoihin verrattuna”, Exilionissa tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan tehtävistä investoinneista vastaava Valasjärvi toteaa.

Vuonna 2005 perustettu Exilion on kotimainen sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen ja uusiutuvaan energiaan. Exilion omistaa ja hallinnoi neljän kommandiittiyhtiön kautta noin 600 miljoonan euron kiinteistösalkkua sekä kolmea tuulivoimapuistoa. Yhtiön omistavat suomalaiset instituutiot Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Valtion Eläkerahasto ja Åbo Akademi Stiftelse. Toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin ja koulutukseen.

 

Lisätietoja:
Exilion Management Oy
Toimitusjohtaja Ari Talja
050 570 0796

Investment Manager Pasi Valasjärvi
050 469 7643