31.03.2023

Exilion sai hyvää palautetta sidosryhmiltään vastuullisuustyöstään

Exilion on käynnistänyt kaikkien yhtiöidensä kanssa vastuullisuustyön kehittämisen. Suunnittelun tueksi tutkimme sidosryhmiemme käsityksiä vastuullisuudesta ja kartoitimme kehityskohtia. Tulosten perusteella Exilion on oikealla tiellä ja kaikki yhtiömme saivat hyvää palautetta jo tehdystä työstä. Poimimme vastauksista myös monia konkreettisia kehitysehdotuksia.

Tutkimus toteutettiin joulukuussa verkkopohjaisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin isolle joukolle vuokralaisia, yhteistyökumppaneita, omistajia sekä kunnan ja viranomaisten edustajia.

Koostimme lyhyen yhteenvedon tuloksista yhtiöittäin.

Exilion Real Estate I Ky ja Exilion Asemahotellit Ky

 • Exilion Real Estate I Ky:n vastuullisuustyölle annettiin keskimääräinen arvosana 89 asteikolla 1–100. Vastaavasti Exilion Asemahotellit Ky:n vastuullisuustyö sai arvosanaksi 85.
 • Kyselyyn vastanneet olivat erityisen tyytyväisiä kiinteistöjen turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä ympäristöasioiden huomioimiseen.
 • Jatkossa sidosryhmät odottavat panostusta vuokralaisten kuunteluun sekä vuokralaisten vastuullisuustyön tukemiseen. Lisäksi tärkeänä koetaan vastuullisuuden varmistaminen läpi hankintaketjun.
 • Saamamme palautteen pohjalta olemme tunnistaneet meille kolme tärkeintä vastuullisuusteemaa:
 • Laadukkaat kiinteistöt vuokralaisia kuunnellen
 • Tavoitteena hiilineutraali kiinteistökanta
 • Yhteiskunnallista vaikuttavuutta taloudellisella tuotolla

Hansakortteli

Tulokset

 • Vastuullisuustyölle annettiin keskimääräinen arvosana 85 asteikolla 0–100. Mielikuva vastuullisuustyöstä on erinomaisella tasolla.
 • Hansakorttelin sidosryhmät ovat tyytyväisiä erityisesti kiinteistöjen viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseen.
 • Sidosryhmät odottavat näitä myös jatkossa, mutta sen lisäksi odotetaan enemmän panostusta vuokralaisten kuunteluun sekä hankintaketjun vastuullisuuden varmistamiseen.
 • Saamamme palautteen pohjalta olemme tunnistaneet meille kolme tärkeintä vastuullisuusteemaa, joiden kautta tulemme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistämään vastuullisuustyötämme tulevina vuosina:
 • Viihtyisä ja turvallinen kauppakeskus
 • Positiivinen ympäristökädenjälki
 • Työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

Exilion Tuuli Ky

Tulokset

 • Exilion Tuulen osalta haastatteluissa korostui yhtiön positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Haastatteluihin osallistuneet näkevät Exilion Tuulen lähtökohtaisesti vastuullisena ja vahvana edelläkävijänä alallaan. Jatkossa odotetaan vuorovaikutteista viestintää sekä vastuullisuustyön ulottamista nykyistä pidemmälle arvoketjussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kumppaneiden vastuullisuustyön varmistamista.
 • Saamamme palautteen pohjalta olemme tunnistaneet meille kolme tärkeintä vastuullisuusteemaa, joiden kautta tulemme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistämään vastuullisuustyötämme tulevina vuosina:
 • Positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • Rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Toiminnan paikallinen merkittävyys

Mitä seuraavaksi?

Tunnistettujen teemojen pohjalta laadimme Exilionin kullekin yhtiölle selkeän tiekartan kunnianhimoisine vastuullisuustavoitteineen. Tiekartan ja vuoden 2022 vastuullisuusraportin julkaisemme kevään 2023 aikana.

”Tutkimuksen tuloksissa näkyy yleinen trendi, jossa vastuullisuutta vaaditaan yhä läpinäkyvämmin läpi yritysten arvoketjun. Enää ei riitä oman toiminnan vastuullisuus, vaan sitä täytyy edellyttää myös kolmansilta osapuolilta. Tällä hetkellä työn alla on kullekin yritykselle selkeä tiekartta mittareineen ja tavoitteineen, jotta voimme syventää vastuullisuustyötämme läpi yhtiöiden arvoketjun. Tässä työssä hyödynnämme sidosryhmätutkimusten tuloksia”, Exilionin toimitusjohtaja Ari Talja toteaa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja haastattelututkimukseen osallistuneita!