Category Archives: Okategoriserad

Original Sokos Hotel Helsinki på Glogatan genomgår en fullständig omvandling

I Original Sokos Hotel Helsinki, som verkat i hjärtat av Helsingfors sedan 1930, inleds ombyggnadsarbeten från och med den 30 november. Hotellet stängs under renoveringen och öppnas igen sommaren 2022. Original Sokos Hotel Helsinkis hela byggnad totalrenoveras och samtidigt förnyas husets alla hotellrum samt lobby- och restaurangutrymmen. För inredningsplaneringen i inkvarteringslokalerna ansvarar Designbyrå KOKO3 och […]

Exilion blir Finlands största vindkraftsproducent – vindkraftaffären med ST1 bekräftades

Affären mellan Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, och ST1 vindkraftsproduktion genomfördes. Exilion Tuuli skaffade elva fungerande vindkraftparker med en effekt på sammanlagt 315 MW av ST1. Till affären hör dessutom utvecklingsprojekt vars uppskattade sammanräknade effekt är totalt 475 MW. TuuliWatti som ägs av St1 Nordic Oy och […]

Hansakvarteret siktar på att bli klimatneutralt tills år 2025

Hansakvarteret har publicerat sin historias första ansvarsrapport från år 2019. Åbos största köpcentrum har satt som miljömål att dess verksamhet inte orsakar några växthusgasutsläpp efter år 2025. Arbetet är redan på god väg, eftersom man i Hansakvarteret sedan år 2017 har utnyttjat utsläppsfri grön el. Dessutom är Hansakvarteret mer energieffektivt än tidigare tack vare den […]

Exilion Tuuli Ky, som investerar i förnybar energi, förvärvar elva vindkraftsparker och åtta utvecklingsprojekt

Exilion Tuuli Ky, som ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi, ökar sina investeringar i vindkraft. Tidigare har Exilion Tuuli Ky ägt tre vindkraftsparker i Finland belägna i Villmanstrand, Siikajoki och Luhanka. Nu har bolaget undertecknat en affär för att köpa elva verksamma vindkraftsparker med en total effekt på 315 MW. I affären […]

Exilion Tuuli Ky som satsar på förnybar energi har anskaffat tre vindkraftparker och planerar att investera 300 miljoner euro i förnybar energi

Exilion Management Oy som ägs av de finländska arbetspensionsaktörerna har grundat ett nytt bolag vid namn Exilion Tuuli Ky som investerar i vindkraft och förnybar energi. I början äger Tuuli Ky tre vindkraftparker i Finland. Dessa ligger i Villmanstrand, Siikajoki och Luhango. Dessutom letar bolaget aktivt efter nya investeringsobjekt i vinkdraft och förnybar energi i […]

Hansakvarteret behöll sin goda position trots turbulens

2018 gick som förväntat för Hansakvarteret, enligt köpcentrets direktör Timo Palviainen. – Vi förväntade oss att de inledda renoveringsarbetena skulle ha en inverkan på antalet besökare och försäljningen. Försäljningen och antalet besökare sjönk med ca tre procent i Hansakvarteret jämfört med 2017. Skönhets- och hälsotjänsterna var Hansakvarterets dragplåster 2018, dessa ökade med mer än sju procent […]

Byggandet av det nya hotellet på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors inleds

Exilion Asemahotellit Ky köpte den 5 december förvaltningsbyggnaden på huvudjärnvägsstationen i Helsingfors, bättre känd som VR:s tidigare huvudkontor. Exilion utvecklar byggnaden till ett hotell med cirka 500 rum för Scandic Hotels Oy. Bygglovet för hotellprojektet vann laga kraft i slutet av november och i och med det genomförde Exilion som det preliminära avtalet förutsatte köpet […]

Itämerentorni och Elielin liikerakennus miljöklassades som Very Good enligt certifieringssystemet BREEAM

Två av Exilions objekt, Kiinteistö Oy Itämerentorni och Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus i Helsingfors, miljöklassades enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM för byggnadens och underhållets del. Certifieringsprocessen BREEAM In-Use inleddes för Itämerentornis och Elielin liikerakennus del i början av året 2018 och certifikaten beviljades under hösten samma år. För bägge objektens del certifierades två delområden, byggnaden […]

Lokalerna i Itämerentorni uthyrda i sin helhet

Lokalerna i Itämerentorni som Exilion förvaltar har hyrts ut i sin helhet under året 2018. Itämerentorni som ligger i Gräsviken i Helsingfors är den högsta kontorsbyggnaden i centrum av Helsingfors. Itämerentorni som länge användes enbart av Jubileumsfonden för Finlands självständighet dvs. Sitra och som förr också var känt som ”Sitras torn” har genomgått en betydande […]

Elo köpte andelar i Exilion Real Estate 1 Ky

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo köpte Kevas och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens andelar i kommanditbolaget Exilion Real Estate 1 i en affär som genomfördes den 2 januari 2018. Till följd av affären övergick innehavet av bolaget helt och hållet till Elo, och värdet på Elos investering ökade till cirka 250 miljoner euro. Före affären var Elos ägarandel i […]

Exilion är ett investeringsbolag som ägs av finländska institutioner. Via fyra kommanditbolag förvaltar vi en egendom på 1,2 miljarder euro, som består av 10 fastigheter och 14 vindkraftparker. Kommanditbolaget Exilion Real Estate I koncentrerar sig på kontors- och affärslokaler samt hotell i huvudstadsregionen.  Kommanditbolaget Exilion Asemahotellit investerar i stora hotellfastigheter på populära mötesplatser. I Åbo förvaltar vi köpcentret Hansakvarteret via kommanditbolaget Kauppakeskus Hansa. Exilion Tuuli Ky äger för tillfället 14 vindkraftparker.
Exilion Management Oy

Alexandersgatan 46 C, vån. 4
00100 Helsinki