Exilion Real Estate I Ky

Exilion Real Estate I Ky:s investeringar fokuserar på kontors-, affärs- och hotellobjekt med låg risknivå i huvudstadsregionen.

Som bolagsman i Exilion Real Estate I Ky, som grundades i augusti 2007, fungerar Ömsesidiga Arbetsförsäkringspensionsbolaget Elo. Målstorleken på bolagets enskilda investeringsobjekt är över 40 miljoner euro.

Exilion äger totalt tre fastigheter i Helsingfors centrum och Gräsviken. Fastigheternas hyresareal är cirka 50 000 kvadratmeter och består av kontors-, affärs- och hotellokaler. Det sammanlagda värdet på investeringsfastigheterna är cirka 240 miljoner euro.

Exilion Real Estate I Ky eftersträvar en så hög avkastning som möjligt med låg riskprofil. Bolaget söker ständigt efter nya investeringsobjekt. Fastigheternas energieffektivitet och hållbarhet under livscykeln är viktiga faktorer för oss. Vi försöker även skaffa miljöcertifikat för alla objekt.

FASTIGHETER

KOy Elielin liikerakennus

Affärsbyggnaden Elielin liikerakennus ligger på en central plats intill Elielplatsen, alldeles i centrum av Helsingfors.  Kontors- och hotellbyggnaden är en av de få helt moderna byggnaderna i centrum.

LÄS MER

KOy Itämerentori

Fastigheten Itämerentori är ett landmärke. Den är den högsta kontorsbyggnaden i Helsingfors centrum och höjer sig mer än 70 meter över havsytan. Byggnaden vann priset Årets stålkonstruktion 2000.

LÄS MER

KOy Kluuvikatu 8

Fastigheten byggdes som ett affärspalats för Helsingin Suomalainen Säästöpankki, och hotellverksamhet har idkats där sedan 1930-talet.

LÄS MER