Tehtävämme on löytää uusia, merkittäviä kiinteistösijoituskohteita. Korostamme investoinnin kannattavuuden lisäksi elinkaariajattelua sekä muuntojoustavuutta.

Suomalainen kiinteistöosaaja

Exilion on suomalaisten instituutioiden omistama kiinteistösijoitusten hallinnointiin erikoistunut yhtiö. Yhtiö hallinnoi pääkaupunkiseudun toimitilakohteisiin sijoittavaa Exilion Real Estate 1 -kommandiittiyhtiötä sekä Turussa kauppakeskus Hansaa hallinnoivaa Kauppakeskus Hansa Ky -kommandiittiyhtiötä.

Exilionin kiinteistöjen käypä arvo on noin 520 miljoonaa euroa koostuen toimisto-, kauppa-, liike- ja hotellitiloista.

Sijoituksia isoihin hankkeisiin

Tavoitteenamme on hallinnoitavan varallisuuden kasvattaminen Exilion Real Estate 1 Ky:öön tehtävillä uusilla sijoituksilla sekä perustamalla uusia, sijoitusprofiililtaan erilaisia yhtiöitä.

Uusina sijoituskohteina voivat olla esimerkiksi:

  • hotellikiinteistöt, toimistot, kauppakeskukset, logistiikka
  • julkishallinnolliset kohteet ja portfoliot
  • merkittävät kehityskohteet ja -alueet
  • asuntoportfoliot

Sijoitusten pääpaino on yli 40 miljoonan euron hankkeissa. Tapauskohtaisesti voidaan sijoittaa selektiivisesti myös pienempiin kokonaisuuksiin.

 

ari_talja
Toimitusjohtaja Ari Talja
jussi_ojamo
Asset Manager Jussi Ojamo
Jockum-Adahl
Financial Manager Jockum Ådahl