Korostamme elinkaariajattelua, muutosjoustavuutta ja energiatehokkuutta sekä vastuullisen toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Vastuullista sijoittamista

Tavoitteemme on pitkäaikainen ja molemmille kannattava kumppanuus asiakkaittamme kanssa. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen ovat yhteistyön perusta. Kannamme vastuumme myös ongelmatilanteissa ja korjaamme virheemme.

Uusien kiinteistökohteiden hankinnassa korostetaan investoinnin kannattavuuden lisäksi elinkaariajattelua, joustavuutta muutoksille ja ympäristövaikutusten huomioimista. Kohteille pyritään hankkimaan ympäristösertifikaatti.

Exilion kuuluu energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Exilionin hankkimalle sähkölle on saatu vihreän sähkön sertifikaatti, eli kiinteistöissä kulutettu sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Case: EXILIONIN KIINTEISTÖILLE LEED-SERTIFIKAATTEJA

Kahdelle Exilionin omistamalle kiinteistölle on myönnetty LEED-sertifikaatti. Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus sai ensimmäisenä hotellikiinteistönä Suomessa käytönaikaisen ympäristöluokituksen viime marraskuussa. KOy Itämerentorille on puolestaan myönnetty hopeatason sertifikaatti helmikuussa 2014.

Kiinteistöissä on määrätietoisesti vähennetty energian-, veden- ja materiaalien kulutusta. KOy Elielin liikerakennuksen energiankulutus on supistunut noin seitsemäsosan ja KOy Itämerentorin lähes viidenneksen vuodesta 2010.

Energiatehokkuutta on parannettu muun muassa teknisten järjestelmien optimoinnilla, kuten säätämällä valaistuksen, ilmanvaihdon sekä lämmitysjärjestelmien käynti- ja ohjausaikoja. Energian ja veden kulutustietoja on mahdollista seurata tuntitasolla, jolloin poikkeamiin voidaan puuttua nopeasti. Energialähteiksi kiinteistöissä on valittu päästöttömiä vaihtoehtoja, ja sähkö tuotetaan täysin uusiutuvilla energialähteillä ja hiilidioksidivapaasti.

Lue lisää
vastuulisuus
KOy Itämerentornille myönnettiin helmikuussa 2014 hopeatason LEED-sertifikaatti.