Vår uppgift är att hitta nya, betydande fastighetsinvesteringsobjekt. Utöver lönsamma investeringar betonar vi livscykeltänkande och anpassningsförmåga.

En Finländsk Fastighetsexpert

Exilion ägs av finländska institutioner och är ett bolag specialiserat på förvaltning av fastighetsinvesteringar. Bolaget förvaltar kommanditbolaget Exilion Real Estate I som investerar i lokalobjekt i huvudstadsregionen samt kommanditbolaget Köpcentrum Hansa Kb, som förvaltar köpcentret Hansa i Åbo.

Det gängse värdet på Exilions fastigheter är cirka 520 miljoner euro. Fastigheterna utgörs av kontors-, affärs-, butiks- och hotellfastigheter.

Investeringar i stora projekt

Vårt mål är att öka den förvaltade förmögenheten genom nya investeringar i Exilion Real Estate I Kb samt genom att grunda nya bolag med olika investeringsprofiler.

Nya investeringsobjekt kan exempelvis vara:

  • hotellfastigheter, kontor, köpcentrum, logistik
  • den offentliga förvaltningens objekt och portföljer
  • väsentliga utvecklingsobjekt och -områden
  • bostadsportföljer

Huvudvikten ligger på projekt värda över 40 miljoner euro. Från fall till fall kan vi också investera selektivt i mindre helheter.

ari_talja
Verkställande direktör Ari Talja
jussi_ojamo
Asset Manager Jussi Ojamo
Jockum-Adahl
Financial Manager Jockum Ådahl