Fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itämerentori är ett verkligt landmärke i Gräsviken intill snabba trafikförbindelser och god service.
itamerentori_1

  • affären genomfördes i april 2011
  • byggnaden blev klar år 2000
  • de huvudsakliga hyresgästerna är PWC, Sitra och HOK-Elanto
  • arealen är cirka 21 000 m²
  • det finns 355 parkeringsplatser i två källarvåningar och direkt bilförbindelse från Västerleden
  • fastigheten ligger på egen tomt
  • förvärvspriset var cirka 85 miljoner euro
  • läs mer på finska på www.itämerentorni.fi

Alla objekt

KIINTEISTÖ OY ITÄMERENTORI

Fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itämerentori som ligger på den bästa platsen i Gräsviken är ett verkligt landmärke. Utmärkta trafikförbindelser och parkeringsplatser uppfyller önskningarna även hos de mest krävande användarna.