Våra investeringar koncentreras till kontors-, köpcentrum- och hotellobjekt i huvudstadsregionen.

Exilion Real Estate 1 Kb

Exilion Real Estate I Kb, som grundades i augusti 2007, investerar främst i lokalobjekt med måttlig risk i huvudstadsregionen. Bolagsmän i Exilion Real Estate I Kb är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Keva och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera.

Kommanditbolagets investeringar fokuserar på kontors-, köpcentrum- och hotellobjekt i huvudstadsregionen och det använder måttlig hävstång i sina investeringar. Målstorleken på investeringsobjekten är över 40 miljoner euro.

I januari 2016 hörde tre fastigheter i Helsingfors centrum och Gräsviken till vårt innehav. Fastigheternas hyresareal är cirka 50 000 kvadratmeter och består av kontors-, affärs- och hotellokaler. Investeringsfastigheternas gängse värde är cirka 240 miljoner euro.

Exilion Real Estate I Kb strävar efter så bra avkastning som möjligt med låg riskprofil. Bolaget söker ständigt efter nya investeringsobjekt.

För oss är det viktigt att fastigheterna är energieffektiva och har en hållbar livscykel. Vi strävar efter att få miljöcertifikat för objekten.

Asset Manager Jussi Ojamo
Tfn 040 193 1055
jussi.ojamo(at)exilion.fi