Vi betonar livscykeltänkande, anpassningsförmåga och energieffektivitet samt kontinuerlig utveckling av en ansvarsfull verksamhet.

Anvarsfulla investeringar

Vårt mål är ett långvarigt och ömsesidigt lönande partnerskap med våra kunder. Öppenhet, interaktion och kompetens är grunden för samarbetet. Vi bär vårt ansvar även då det uppstår problem och korrigerar våra misstag.

Vid förvärv av nya fastighetsobjekt lägger vi inte bara tonvikt på lönsamma investeringar, utan även på livscykeltänkande, anpassningsförmåga och beaktande av miljökonsekvenser. Vi strävar efter att få miljöcertifikat för objekten.

Exilion hör till systemet med energieffektivitetsavtal. Den el som Exilion köper har certifikat för grön el, dvs. elen som förbrukas i fastigheterna kommer från förnybara energikällor.

Case: LEED-CERTIFIKAT FÖR EXILIONS FASTIGHETER

Två av de fastigheter som Exilion äger har beviljats LEED-certifikat. Senaste november fick fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus som första hotellfastighet i Finland ett miljöcertifikat under användningstiden. Fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itämerentori beviljades å sin sida ett certifikat på silvernivå i februari 2014.

I fastigheterna har vi målmedvetet minskat energi-, vatten- och materialförbrukningen. Energiförbrukningen i Elielin liikerakennus har minskat med cirka en sjundedel och i Itämerentori med nästan en femtedel sedan 2010.

Energieffektiviteten har förbättrats bland annat genom optimering av tekniska system, till exempel genom att reglera drifts- och styrtiderna för belysning, ventilation och uppvärmningssystem. Det är möjligt att följa med energi- och vattenförbrukningen på timnivå och därför kan vi snabbt ingripa vid avvikelser. Som energikällor har vi valt utsläppsfria alternativ och elen produceras koldioxidfritt och med helt förnybara energikällor.

Läs mer
vastuulisuus
I februari 2014 beviljades fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itämerentori ett LEED-certifikat på silvernivå.