Vi gör lönsamma fastighetsinvesteringar. Vårt mål är att öka antalet exklusiva fastighetsinvesteringar och att förvalta dessa ansvarsfullt.

  • Exilion har avtalat om köp av VR Group:s huvudkontor för ombyggnad till hotell

  • Exilion har undertecknat de slutliga avtalen om att bygga hotellet i projektet Tripla i Mellersta Böle

  • Exilion förvaltar fastighetsinvesteringsbolaget för Hansakvarteret i Åbo

  • Lediga lokaler i Itämerentorni

Exilion_logo_rgb

Exilion har avtalat om köp av VR Group:s huvudkontor för ombyggnad till hotell

Exilion har avtalat om att köpa VR:s huvudkontor i förvaltningsbyggnaden vid Helsingfors järnvägsstation till ett av Exilion Management Oy förvaltat kommanditbolag, som ska sanera byggnaden till ett hotell inom Scandic Hotels Oy. Investerare blir Exilion Asemahotellit Ky, som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Projektets totalvärde är cirka 130 miljoner euro. Storleken på det kommande hotellet är cirka 25 000 k-m² och till sin kapacitet blir hotellet med knappt 500 hotellrum ett av Finlands största hotell. Förvaltningsbyggnadens lokaler blir lediga våren 2018 när VR flyttar sitt huvudkontor till Rundradions Stora Smedjan. Därefter inleds saneringen av lokalerna i byggnaden och konvertering av dem till hotell. Enligt den preliminära bedömningen kan projektet slutföras och hotellet öppnas under 2012.

Exilion Management Oy:s verkställande direktör Ari Talja säger att det är ”en exceptionell möjlighet att få utveckla Helsingfors centrum och serviceutbudet i området i en så här unik och historisk miljö. Helsingfors järnvägsstation är även en internationellt betydelsefull byggnadshelhet och att få inympa ett nytt användningssyfte i en del av byggnaden är ett ytterst intressant projekt, som vi tror lyckas genom gott samarbete mellan olika parter. Vi är mycket nöjda över att ha nått en överenskommelse med VR – att äga ett så här centralt och viktigt objekt stöder vår mycket selektiva placeringsstrategi”.

Placeringen är kommanditbolagets andra utöver hotellprojektet Tripla i Böle. I och med det här projektet utvecklar kommanditbolaget två fastigheter och sammanlagt cirka 900 hotellrum som sett till sina placeringar har ett värde av sammanlagt cirka 220 miljoner euro.

Mer information

Exilion Management Oy
Verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi

Exilion_logo_rgb

Exilion har undertecknat de slutliga avtalen om att bygga hotellet i projektet Tripla i Mellersta Böle

Det nya kommanditbolaget som förvaltas av Exilion Management Oy harundertecknat ett avtal med YIT Abp om att bygga det hotell som omfattas av projektet Tripla i Mellesta Böle, Helsingfors. Hotelloperatören är Sokotel Oy och placeraren är Exilion Pasilan Asemahotelli Ky som ägs av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Målet är att genomföra affären ännu under det andra kvartalet 2017 efter att villkoren för affärens ikraftträdande har uppfyllts. Hotellet beräknas stå klart i början av år 2020. Avtalets värde är preliminärt cirka 88 miljoner euro.

Hotellets uthyrbara yta är cirka 17 800 m² och det har cirka 430 rum, så till sin kapacitet är det ett av de största i Finland. Hotellets utmärkta läge och ypperliga förbindelser betjänar behoven hos dem som besöker Tripla och områdets övriga affärsliv och evenemang, till exempel på Messukeskus eller Hartwall Arena. Hotellet kommer att byggas enligt LEED-miljöcertifikatet på Platina-nivå.

”Vi är nöjda med hur projektet Tripla framskrider och med att vi får delta i utvecklingen av det nya Böle. Vi tror kraftigt på områdets potential som Helsingfors andra centrum och som mötesplatsen för trafikflödena i närheten av de aktiva evenemangslokalerna”, kommenterar Ari Talja, verkställande direktör för Exilion Management Oy.

Till skillnad från intentionsavtalsskedet blir Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsbolaget Veritas ägare i kommanditbolaget i stället för SOK.

”Det är bra att genom detta nya kommanditbolag fortsätta samarbetet med Elo och Veritas, och det är särskilt fint att önska Statens Pensionsfond välkommen med bland Exilions ägare”, fortsätter Ari Talja.

Ytterligare information

Exilion Management Oy Verkställade direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796, ari.talja@exilion.fi

Exilion_logo_rgb

De största fastighetsägarna i Hansakvarteret i Åbo centrum grundade investeringsbolaget Köpcentrum Hansa KB för att förvalta fastighetsinnehavet i Hansakvarteret.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Stiftelsen för Åbo Akademi och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har grundat ett nytt investeringsbolag i kommanditbolagsform för att förvalta de fastigheter som parterna har ägt i Hansakvarteret i Åbo. I det nya bolagets ägo övergick de fastigheter och aktier i fastighetsbolag som parterna tidigare ägde i Hansakvarteret. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka 180 miljoner euro.

För förvaltningen av investeringsbolaget ansvarar Exilion Management Oy. Exilion Managements verkställande direktör Ari Talja har också utsetts till verkställande direktör för Kauppakeskus Hansa GP Oy.

“Förvaltningen av det nya investeringsbolaget ökar det innehav som Exilion förvaltar till över 500 miljoner euro och är ett naturligt steg i Exilions nya strategi att i framtiden förvalta flera fastighetskomplex som partner till institutionella investerare”, kommenterar Exilion Management Oy:s verkställande direktör Ari Talja.

Advokatbyrå Borenius Ab var juridisk rådgivare vid grundandet av Köpcentrum Hansa Kb och Handelsbanken ansvarar för den externa finansieringen.

Ytterligare information: Exilion Management Oy, verkställande direktör Ari Talja, tfn 050 5700 796

Exilion Management Oy har grundats av finländska institutioner och är ett bolag specialiserat på förvaltning av fastighetsinvesteringar. Utöver Köpcentrum Hansa Kb förvaltar Exilion även Exilion Real Estate I Kb, som grundades 2007 och investerar i kontors-, affärs- och hotellfastigheter i huvudstadsregionen i Finland.

DET FINNS LEDIGA LOKALER I MILJÖCERTIFIERADE ITÄMERENTORNI

itamerentori_3

I Itämerentorni håller lokaler om sammanlagt cirka 2 300 m² på sex våningar nu på att bli lediga. I februari 2014 beviljades fastigheten ett miljöcertifikat på silvernivå.

Itämerentorni är den högsta kontorsbyggnaden i Helsingfors centrum. Byggnaden som finns i Gräsviken är en del av fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Itämerentori och förutom den tornliknande byggnaden tillhör även en lägre byggnad bolaget. Huset, där Sitras huvudkontor finns, färdigställdes år 2000 och har ritats av arkitekt Pekka Helin. Lokalerna kan lätt ändras efter behov.

Det finns god service i huset: receptionsservice, parkeringshall, restaurang och konferensrum. Trafikförbindelserna till Itämerentorni är smidiga. Du kommer till fastighetens parkeringshall direkt från Västerleden via Porkalagatans korsning eller i riktning från Gräsviken via Östersjögatan. Både en metrostation och en spårvagnshållplats finns i närheten. Längs den vältrafikerade Porkalagatan går tiotals bussar i riktning både mot Esbo och mot Kampen.

Läs mer om huset på finska på webbplatsen itamerentorni.fi/vapaat-tilat

Lue lisää