Teemme tuottavia kiinteistösijoituksia. Tavoitteemme on kasvattaa laadukkaiden kiinteistösijoitustemme määrää ja hallinnoida niitä vastuullisesti.

Case
VASTUULLISUUS

Eliel_1

Exilionin kiinteistöille LEED-ympäristösertifikaatteja

Kahdelle Exilionin omistamalle kiinteistölle on myönnetty LEED-sertifikaatti. Kiinteistö Oy Elielin liikerakennus sai ensimmäisenä hotellikiinteistönä Suomessa käytönaikaisen ympäristöluokituksen viime marraskuussa. Koy Itämerentorille on puolestaan myönnetty hopeatason sertifikaatti helmikuussa 2014.

Kiinteistöissä on määrätietoisesti vähennetty energian-, veden- ja materiaalien kulutusta. KOy Elielin liikerakennuksen energiankulutus on supistunut noin seitsemäsosan ja Koy Itämerentorin lähes viidenneksen vuodesta 2010.

Energiatehokkuutta on parannettu muun muassa teknisten järjestelmien optimoinnilla, kuten säätämällä valaistuksen, ilmanvaihdon sekä lämmitysjärjestelmien käynti- ja ohjausaikoja. Energian ja veden kulutustietoja on mahdollista seurata tuntitasolla, jolloin poikkeamiin voidaan puuttua nopeasti. Energialähteiksi kiinteistöissä on valittu päästöttömiä vaihtoehtoja,  ja sähkö tuotetaan täysin uusiutuvilla energialähteillä ja hiilidioksidivapaasti.

Lue lisää